25631026 2

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ยอดคำลือ (ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด) และ นายพันธศักย พุทธชาด (ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า) ร่วมลงพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิ ดิ อาร์ค พร้อมพาเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโดยรอบ อ่านรายละเอียด