25631027 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (CDC) ทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการ ภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ ด้านการเงิน การรายงานผล พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ กรป. สสช. สคบ. และผู้แทนจาก CDC อ่านรายละเอียด