25631030 1

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.สัญจร พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม (ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) และผู้แทนจากกองแผนงาน และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม อ่านรายละเอียด