25631130 2

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายสราวุฒิ เขียวศรี (รักษาการปศุสัตว์เขต 5) , นายวุฒิชัย คำดี (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) , นายพูลศักดิ์ พวงทอง (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่) , ดร.อำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วม โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ นำโดยน.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด