25640906 2

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านการประชุมด้วยระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน สมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ จำนวน 4 แห่ง ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 4 ราย (สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว, ชลบุรี, ภาคกลางลุ่มแม่น้ำน้อยและเชียงใหม่-ลำพูน) ผู้ค้าไข่ไก่ และผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศและพิจารณากำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ณ ห้องประชุม สพส. ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด