2565011001
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ โดยมี ผอ.สอส. ผอ.สทป. ผอ.กผง. ผอ.สกม. ผอ.สพพ. และผอ.กค. เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการเงินรายได้ฯ และเปลี่ยนรายชื่อและหมวดของรายการครุภัณฑ์ (เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายปศุสัตว์) ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 
 ภาพ ธงชัย สาลี  /ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ สลก