2565011301
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ภานุพันธ์  พงษ์เพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ ให้การต้อนรับ Mr.Naoya  Sakaguchi ผู้บริหารบริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด และคณะที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมโคนมของไทย หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคลัมปีสกินในโค โดยมีประเด็นดังนี้ 
- รายงานผลภาพรวมของการบริการหลังการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค ด้วยระบบการลดอุณภูมิน้ำนมและระบบการล้างเครื่องรีดนมอัตโนมัติ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมระหว่าง Jica และกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2562
- แนวทางของกรมปศุสัตว์ในการสนับสนุนงบประมาณปี 2565 กับเกษตรกรและสหกรณ์โคนม
- แนวทางหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อไป และการเสนอโครงการใหม่ที่กำลังจะดำเนินการ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.