25630908 3

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าเยี่ยมฟาร์มประทีป รู้สมัย ฟาร์มประทีป ดารดาษ ฟาร์มสมบูรณ์ ทองอ้น ฟาร์มจักรพันธ์ จงจำ ฟาร์มราชัน แตกฉาน ฟาร์มนันทนา ประมาณ ฟาร์มสมัย ฉันทนิตย์ และฟาร์มชนะ รัศมีจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เข้าล้วงตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ล้วงตรวจท้อง 7 ตัว ตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 18 ตัว ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหารและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม ให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโคป่วยพยาธิในเลือดและโรคเต้านมอักเสบ และเข้าเยี่ยมฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ให้บริการฉีดวิตามินบำรุง 16 ตัว อ่านรายละเอียด