25631121 6

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 ออกตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด