ไทยส่งไก่สดล็อตแรกในรอบ 12 ปีไปเกาหลีใต้

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ไปสาธารณรัฐเกาหลี โดย นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ และ นายฮง ซัง วุก อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล กลุ่มเผยและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี,ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. 14 ธ.ค. 59)