25591221 1


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฝังทำลายเนื้อสัตว์และเครื่องในที่กรมปศุสัตว์ตรวจยึดจากการลักลอบนำเข้าสินค้าอย่างผิดกฏหมาย โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ซึ่งการทำลายของกลางครั้งนี้ จำนวน 131,461 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์      อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์