25591221 2


วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมบู้ทร้านขายไข่ไก่อารมณ์ดี และบู้ทนิทรรศการ model รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ วิถียโสธร       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร