25591221 3


วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่แปลงใหญ่หอมแดงตำบลฟ้าห่วน อ.ค้อวัง และเวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์/ศพก.     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร