25600313 3

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสม จากข้าวเป็นหญ้าเนเปีย หมู่ 3 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  อ่านรายละเอียด