25600316 2
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 11 ปี โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ แสดงความยินดีฯ และ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลสมทบทุนศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป้วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ
 
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์