25610129 1

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดย นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดคลิก , กรมปศุสัตว์