รมว.เกษตรฯประชุมติดตามงบไทยนิยมยั่งยืน(ด้านปศุสัตว์)

วันที่ 22 พค.61 เวลา 16.30น.  นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. เป็นประธาน ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ด้านปศุสัตว์) โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผอ.กผง. นายไสว นามคุณ ผอ.สพพ. ผชช.สาโรช งามขำ เจ้าหน้าที่ กสส. กผง.  เข้าชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์