นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการทบทวน ปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ เช่น กำหนดขอบเขตหน้าที่ และการปรับปรุงองค์ประกอบ
  2. การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2561-2563
  3. GSP สหรัฐอเมริกาและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ

  1. GSP (ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร) ของสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐฯ สำนักผู้แทนการค้า USTR ได้รับคำร้องของสภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ NPPC จากอ้างว่าไทยไม่เปิดตลาดสินค้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง ractopamine จะตัดสิทธิ GSP ของไทย ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้น หากถูกตัดสิทธิ GSP ต้องมีการเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก 0% มาที่อัตราภาษี 1-17.9% ต่างกันตามชนิดสินค้า และอาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทางไทยชี้แจงว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงก่อน เนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนิสัยการบริโภคของคนไทย กินเนื้อและเครื่องในเกือบทุกชิ้นส่วน และผลกระทบเกิดทุกภาคส่วนตั้งแต่อาหารสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยง อุตสาหกรรมแปรรูป ผู้บริโภค และกลไกการตลาดภายในประเทศ ซึ่งต้องมีคณะทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อศึกษาเรื่องฯ ต่อไป
  2. การแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ มีรองปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบด้านพัฒนาการผลิตเป็นประธาน และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ อำนาจหน้าที่ให้จัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าอย่างครบวงจร สอดคล้องความต้องการทั้งในประเทศและส่งออก วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการ Demand and Supply และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ประชุม ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ