S 8161696158686
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบ “ถุงพิเศษจากใจ” จาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบในนามกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการจับควบคุมสุนัข ถุงมือนี้คิดค้นพิเศษใช้วัสดุชนิดเดียวกับเสื้อเกราะกันกระสุนปืน
https://youtu.be/_oitmZBeuJk


ที่มาของข้อมูล : https://youtu.be/_oitmZBeuJk