S 8417645487941

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพส. ผอ.กสก. และผู้แทน สกม. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการนำรังนกนางแอ่นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และสมาคมผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการหารือทั้งเรื่องปัญหาของนโยบายและกฎหมายบังคับใช้กับการเก็บรังนกในประเทศ และการนำเข้ารังนกแอ่นกินรังจากต่างประเทศ และเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้น ซึ่งทางรองนายกฯ จะสรุปเรื่องเผื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ให้ คสช.ได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตเป็นสำคัญ

 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร