286212
วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ ตะวันตก เขตคลองสามวา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร ฯ จิตอาสา 904 วปอ. และประชาชนจิตอาสา กว่า 1,500 คนเข้าร่วม โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองสี่ตะวันตก และนำผักตกชวามาใช้ประโยชน์(ทำปุ๋ยหมัก)เพื่อลดต้นทุน การแปรรูปผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ ในครั้งนี้ ณ รร.นวมินทรราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม