542351
วันพฤหัสที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 18.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ วาระครบรอบ 12 ปี สมาคมฯ (20 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร) โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจเกษตรไทยก้าวใหม่ด้วยเทคโนโลยี" ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้นำเกษตรกร คือ คุณสิทธิพงษ์ บุญเลี้ยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน รักแพะบางบัวทอง 47/5 ม 7 ต. พิมลราช อ บางบัวทอง จ นนทบุรี แบรนค์ ไอริล เนเจอร์ TOP BRAND AWARDD 2018 ASIA BEST PRODUCT BEAUTY AWARDS 2017 ร่วมจัดบูธในนามกรมปศุสัตว์ และรับโล่ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในภาคการเกษตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม