422362

6 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ในการลงพื้นที่ติดตามและเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดหนักในนาข้าวหอมมะลิกข 15 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอธิบดีกรมการข้าวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์