25630117 1

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ. พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายอำพล วริทธิ์ธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกิตติ กกแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งเตรียมป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก แม่งัด สมบูรณ์ชล ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด