25630125 1

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ และปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด