pic01

วันพุธที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย สัตวแพทย์หญิงวิทย์ธนี อุปลา นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน และนายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแถลงข่าวเรื่อง "ระบบงาน e-Movement" แอปพลิเคชั่นเพื่อประชาชน ผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจสอบและให้บริการใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ และเรื่องความก้าวหน้าโครงการเกษตรสร้างชาติ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมว.กษ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรฯ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม