25630819 1

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประชุมหารือปัญหาที่ดิน เอกสารสิทธิ พร้อมติดตามนโยบายปศุสัตว์สร้างชาติ โครงการโคเนื้อสร้างชาติโดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน และนายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านปศุสัตว์น่าน พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด