25630819 3

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุม ครม.สัญจร พร้อมด้วยผู้แทนจาก​กองแผนงาน โดยมีนายสำราญ​ สาราบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุม อ่านรายละเอียด