25631218 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 พร้อมชมการประกวดโคนมฯ และบูธนิทรรศการต่างๆภายในงาน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่เข้าร่วม ณ โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านรายละเอียด