25640531 1

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการรณรงค์โรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) ณ ฟาร์มโคนายสนธยา โสระเวช บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ( กล่าวรายงานสถานการณ์โรคฯ ) สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา คณะกรรมการดำเนินการ-สมาชิก-เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด พร้อมคณะข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบสิ่งของเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้ง ได้ร่วมปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย หน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง ให้แก่โค กระบือของเกษตรกร ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปี สกินและการป้องกันโรคผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มาร่วมงานด้วย อ่านรายละเอียด