25640531 1

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบวัคซีน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ล็อตแรก 60,000 โด๊ส เพื่อควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคลัมปีสกิน และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านรายละเอียด