25540923 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานนิทรรศการงานด้านปศุสัตว์ ในงานวันของดีเมืองนรา โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสิฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เฝ้ารับเสด็จ วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด