2561 12 07 002

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ เป็นเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ๔๑ ตัว แล้วทรงปล่อยปลาที่กรมประมงจัดถวาย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. 7 ธ.ค. 61)