S 28125000

วันที่ 30 ก.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “ ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน “ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯงานตรานกยูงฯ ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กพก เข้าร่วมรับเสด็จฯ งานตรานกยูงฯ พร้อมถวาย สินค้าotop ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ที่กรมฯ ไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เช่น หมูทุบ หมูเส้น กุนเชียง ณ ฮอลล์ 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม