25580129 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯรับเสด็จวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่      อ่านรายละเอียด