25580209 2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ”ในการนี้ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย( อุทยาน ร.2 ) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม     อ่านรายละเอียด