25580211 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย     อ่านรายละเอียด