25620917 1

15 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุน ให้ขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด

S 45219842

14 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก) เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยให้กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ

25620912 6

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Andres Murchison รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สาธารณรัฐอาร์เจนตินา พร้อมด้วย นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเซน (H.E. Mrs. Maria Alicia Cuzzoni de Sonchein) เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาส เข้าหารือในประเด็นการตรวจรับรองรายระบบเนื้อโคเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย และโครงการความร่วมมือในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง ๒ ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

1pic01

14 กันยายน 2562 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนและคอกกักโคเพื่อการส่งออกให้ขวัญ กำลังใจแก่ผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 แก่ ผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง แปลงใหญ่แพะเครือข่าย อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท ตามลำดับ ณ สหกรณ์โคขุนปางศิลาทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

25620909 1

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่ง น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุรเดช สมิเปรม รอธ.กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทน ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย ปศจ.ยโสธร นายปัญญา มูลคำกาเจริญ และผอ.ศอส.ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 50ุ ถุงและหญ้าแห้ง จำนวน 4,000 กิโลกรัมสำหรับโค-กระบือ ณ จุดอพยพสัตว์วัดกลางศรีไตรภูมิ ในเมือง และ จุดอพยพสัตว์ บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อำเภอเมือง จ.ยโสธร จำนวน 4,000 กิโลกรัม