ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25640531 1

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการรณรงค์โรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) ณ ฟาร์มโคนายสนธยา โสระเวช บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ( กล่าวรายงานสถานการณ์โรคฯ ) สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา คณะกรรมการดำเนินการ-สมาชิก-เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด พร้อมคณะข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบสิ่งของเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้ง ได้ร่วมปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย หน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง ให้แก่โค กระบือของเกษตรกร ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปี สกินและการป้องกันโรคผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มาร่วมงานด้วย อ่านรายละเอียด

25640527 2

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
รมช.ประภัตรฯ ลุยกำจัดลัมปี สกิน จ.มุกดาหาร ผนึกความร่วมมือทุกฝ่าย เร่งสำรวจความเสียหาย มั่นใจ เอาอยู่ !
ชูเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง อร่อย สะอาด ได้มาตรฐานสูง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดมุกดาหาร และมอบเวชภัณฑ์ ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 4,291 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,700 ราย สัตว์ตาย 13 ตัว โดยทางจังหวัดมุกดาหารได้ทำการสั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือ เป็นเวลา 1 เดือน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานจากอำเภอนิคมคำสร้อย ว่า ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรค และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สำหรับอำเภออื่นๆ อยู่ระหว่งการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และจะได้ประสานสำนักงานปภ.จังหวัดเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไป
 
"วันนี้เป็นการรวมตัวและร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พี่น้องเกษตรกร รวมทั้งอาสาสมัครปศุสัตว์ทุกคน ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นว่าควบคุมได้ โดยขณะนี้การระบาดของโรคเกิดขึ้น มีแมลงและยุงเป็นพาหะ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงรุก ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการป้องกัน วิธีการดูแลสัตว์ในสถานการณ์การระบาดของโรค และวิธีสังเกตุอาการของสัตว์ที่ป่วยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อคลายความกังวลของเกษตรกรต่อโรคระบาดนี้ และขอยืนยัน โรคลัมปี สกิน โค-กระบือ เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน จึงขอให้พี่น้องมั่นใจ และรับฟังแนวทางการควบคุมป้องกันรักษาโรคนี้ จากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายดำเนินการกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ให้สงบลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งในสถานการณ์การระบาดขณะนี้ ต้องขอความร่วมมือทางจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกันสัตว์ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยจ่ายเบี้ย 400 บาทต่อ 6 เดือน คุ้มครองสัตว์ตายทุกกรณี จ่าย 30,000 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่  ” รมช.ประภัตร กล่าว
 
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงโครงการล้านละร้อยของรัฐบาล โดยการเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เกษตรกรรวมตัวกันให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อทำเรื่องยื่นกู้กับ ธกส. โดย 1 วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้นขอความร่วมมือจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ นำเงินกู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์ เลี้ยงวัว หรือเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นที่มีตลาดรองรับ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รมช.ประภัตรกล่าว 
 
สำหรับงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรมประกอบด้วย
 1.ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น
 2. ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาทำลายเชื้อโรคและพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด
 3. แจกสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ แจกยารักษาแผลภายนอก ยาบำรุง แร่ธาตุ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจโรคและการป้องกันให้กับเกษตรกร
 

25640525 7

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ (Kick off)  ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ปล่อยขบวนสัตวแพทย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า แมลงพาหะนำโรค และขอความร่วมมือผู้เลี้ยงห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ในการนี้ ได้มอบเวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสร้างความมั่นใจในการควบคุม ป้องกัน มั่นใจหยุดยั้งได้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 3  และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 4 ฯลฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ อ. เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25640527 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดสกลนคร และมอบสารกำจัดแมลงพาหะ จำนวน 5,000 ลิตร แร่ธาตุก้อน จำนวน1,000 ก้อน ฟางอัดแห้ง จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎ์อำนวย ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin Disease) ใน 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร พบโค-กระบือ ติดเชื้อรวม 3,530 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,035 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้ว อ่านรายละเอียด

25640525 1

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคี “เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” 7 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการร่วมเป็นภาคี “เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ระหว่าง กรมปศุสัตว์ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ “การดื่มนม” ในบริบทของการสร้างเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของคนไทย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตนมที่ถูกต้อง และร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบริโภคนมของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม คือ เพิ่มอัตราการบริโภคนมของคนไทย จาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อ่านรายละเอียด