25580811 1เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางทัศนีย์ มุงเมือง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พร้อมด้วยคณะฯ ออกตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ผสมผสาน (ไก่ไข่,เป็ดเนื้อ,ไก่พื้นเมือง (เบตง))    อ่านรายละเอียด

 

25580811 2เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   อ่านรายละเอียด

 

25580810 3วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น.ปศจ.สตูล นายวีระพงษ์ บัวระภา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับตัวเเทนจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สตูล สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เเละสำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดสตูล ออกพื้นที่ปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตร ระดับอำเภอ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   อ่านรายละเอียด

 

 

25580811 1นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและมอบใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี    อ่านรายละเอียด

 

25580810 1วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ปศจ.สตูล นายวีระพงษ์ บัวระภา มอบหมายให้กลุ่มงานเทคโนฯ จัดอบรมผลการประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์สำหรับปศุสัตว์จังหวัด ปี 2558 รอบที่ 2 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกเภอ เเละปศุสัตว์เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล   อ่านรายละเอียด