25590614 2วันที่ 10 มิย.59 ปศจ.ปัตตานีมอบหมายให้นายภิญโญ ทองบุญปศุสัตว์อำเภอมอบหมายให้นายซำฟรีเจ๊ะมูซอ เจ้าหน้าที่สัตวบาลร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อประชนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ที่สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์101 หมู่ที่2ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

         อ่านรายละเอียด

25580811 1วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ      อ่านรายละเอียด

 

25580811 6วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ร่วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ สถานการณ์ภัยแล้ง  ฌ ศูนย์เรียนรู้บ้านวัดพระแก้ว หมู่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   อ่านรายละเอียด

 

25580811 7วันที่ 7 สิหาคม 2558 นายสมยศ พวงแย้ม สัตวแพทย์ชำนาญงาน และนายธนโชติ กันท้วม เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมประชุมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม คณะทำงานติดตาม และแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับอำเภอ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท    อ่านรายละเอียด

 

25580811 5วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายพยับ บุญปลูก ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์วัดธรรมมิกาวาส ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี มอบหมูป่าให้แก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เป็นการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย    อ่านรายละเอียด