ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630521 4

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีน ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมารวมถึงนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมในครั้งที่ 2/2563 และพิจารณาการใช้งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณา ให้คำแนะนำและเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ อ่านรายละเอียด

25630521 3

19 พ.ค.63 เวลา13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมหารือเพื่อชี้แนะแนวทางการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าพร้อมด้วยอาจารย์จากภาคมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในม้า สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคในสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(Afican Horse Sickness) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในตระกูล ม้า ลา ล่อ ม้าลาย ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส โดยทำให้ม้า ลา ล่อ ม้าลาย มักแสดงอาการมีไข้สูง มีอาการเกี่ยวกับระบบทางหายใจ แล้วตายโดยฉับพลัน นั้น อ่านรายละเอียด

25630518 8

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงม้าแห่งประเทศไทย สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย สโมสรขี่ม้า กลุ่มผู้เลี้ยงม้า องค์การสวนสัตว์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กรมการสัตว์ทหารบก กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สัตวแพทย์สภา สัตวแพทย์สมาคม สมาคมสัตวแพทย์โลก อาจารย์จากภาคมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในม้า สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคในสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สำนักกฎหมาย กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25630521 1

วันนี้ (วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ช่อง 3 นำไปออกอากาศรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ โดยมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวการตายของม้าอย่างต่อเนื่อง การดูแลม้าและระยะเวลาสร้างภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าของม้าที่ตาย การเอาผิดผู้ที่นำเข้าสัตว์จากต่างประเทศแล้วสร้างความเสียหายเกิดโรค และคำแนะนำในการดูแลม้าสำหรับเจ้าของม้าในแต่ละฟาร์มเพื่อป้องกันโรค ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25630518 6

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผชช.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผชช.มนทกานติ์ จิระธันห์ และเจ้าหน้าที่ สสช. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมมัากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...