ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

pic01

วันที่​ 28​ พฤษภาคม​2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ การจัดงาน​ มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์​สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ นายสัตวแพทย์​จีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์​โสภณและนายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​  3 ท่าน​ ร่วมกันแถลงข่าว​การจัด "งานมหกรรม​ปศุสัตว์​แห่งชาติ​ ประจำปี​ พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019)" ในแนวคิด # เปิดบ้านปศุสัตว์​ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี​ เพื่อคนไทย​ # ณ บริเวณ​ Land Mark กรมปศุสัตว์​ พญาไท​ กรุงเทพมหานคร

S 2121801

วันที่ 27พ.ค.62 ตามเวลา ณ ท้องถิ่น กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 87(The 87 th OIE General Session of the World Assembly) ที่ประเทศฝรั่งเศส

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือด้านมาตรฐานสุขภาพสัตว์ และเงื่อนไข ข้อกำหนดในการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ และด้านความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อหารือในประเด็นข้อกำหนดมาตรฐาน ขั้นตอน และเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ ซึ่งสามารถติดมาสู่คนได้ สามารถส่งผลต่อความปลอดภัยของคน โดยใช้หลักตามมาตรฐานสากล และคำนึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมการประชุม Regional Commission Asia, Far East and Oceania โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมโรค สัตว์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียปศุสัตว์หรือเสี่ยงต่อสุขอนามัยของคน ต่อไป

ณ Maison de la Chime ประเทศฝรั่งเศส

25620527 2

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทบทวน และเตรียมการ ให้การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์​ ณ ห้องประชุม๒ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620528 1

วันที่ 26 พ.ค.62 ตามเวลา ณ ท้องถิ่น กรุงปารีส นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนประเทศไทย (Delegate of Thailand) พร้อมผู้แทนจากกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้งที่ 87(The 87th OIE General Session of the World Assembly)โดยมี ดร.โมนิก เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health หรือ OIE) ป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ Maison de la Chime ประเทศฝรั่งเศส อ่านรายละเอียด

25620527 1

วันนี้( 22 พ.ค.62 ) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการความร่วมมือไทย – ลาวในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ดร.ศรีแสง ขุนศรี รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวตอบ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อ่านรายละเอียด