ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 34021379

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทน กสส. รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยง จากบริษัท โอ แสควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบอาหารสัตว์ เป็นถาดสุนัข จำนวน 660 ถาด อาหารแมวกระป๋อง 120 กระป๋อง อาหารเม็ดสุนัข 12 ถุง เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น. ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

490120

22 กันยายน 62 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ในงาน ของดีนราธิวาส ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผอ.กผส.และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

1pic01 1

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและสพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ อันประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าและเปิดตลาดให้กว้างขวาง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดจนถึงขั้นส่งออก ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับสินค้าของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่จัดแสดงมีจำนวน 23 ราย เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป โดยจะจัดแสดงสินค้า ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2562 ระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน สินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่าย ได้แก่ เนื้อโคขุนแปรรูปและชิ้นส่วนแช่แข็ง นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูป หม่ำ ไส้กรอก เนื้อแดดเดียว ไส้อั่วอีสาน แหนม กุนเชียง น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เนื้อแพะและผลิตภัณฑ์แปรรูป สบู่นมแพะ ครีมนมแพะ ไก่กะเต็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนังและเขาสัตว์และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ เป็นต้น

pic01

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 (World Rabies Day 2019) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางกลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กองโรคติดต่อทั่วไป เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562ฯ โดยเน้นขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง ช่วยกันควบคุมจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยการทำหมันถาวร และลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วย คำแนะนำ 5ย อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง กิจกรรมภายในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนา“เลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ” กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiRabies2019/

25620916 2

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 18.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบบริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จากนายสมพล ถ้ำน้อย ผู้จัดการบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยพื้นที่ จ.อุบลราชธานี หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด ได้บริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จำนวน 3,000 กก.(3 ตัน) มูลค่า 350,000 บาท ให้กับกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จ.อุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ปล่อยขบวนรถเคลื่อนย้ายสุกรชำแหละแช่แข็งเพื่อส่งให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและนำไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ใน จ.อุบลราชธานี ต่อไป ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและให้กำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(AFS)

สำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โทร.02 653 4444 ต่อ 3315 หรือ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก)