ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 19972539

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยมีน.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสุกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต1/ผอ.สทป./ผอ.สตส./ผอ.อยส./ผอ.สพพ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

25620514 2

13 พ.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

S 21684331

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย น.สพ.วรวิชญ์ ผอ.สตส. น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. น.สพ.อุดม ผอ.ศวพ.สุรินทร์ น.สพ.เลิศชัย ผอ.ศวพ.ชลบุรี ผชช.สมชาย ผู้แทน มกอช. เจ้าหน้าที่ อยส. และ สตส. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25620514 1

วันที่ 13 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม ผอ. กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด 

25620510 2
7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลสื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานวันพืชมงคลประจำปี 2562 พร้อมด้วย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด อธิบดีกรมการข้าว รอง ผ.อ.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้