ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630514 1

วัน​พฤหัสบดี​ที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น. นายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบ​หมา​ยให้​นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการ​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2562​ โดยสำนักตรวจสอบภายใน​ สำนักงานปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ อ่านรายละเอียด

25630513 1

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม web conference เรื่องติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)เข้ามาระบาดในกรุงเทพมหานครร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์จังหวัดในเขตปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อ่านรายละเอียด

25630508 1

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผ่านทางระบบ Web Conference  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย ผอ.กค.​ , ผอ.สกม.​ , ผอ.กพก​,  ลนก.​ ,​ ผอ.สพส.​ , หน. กวป.​ และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม โดยมีนายสำราญ​ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
 
การประชุม พิจารณาในประเด็นดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , พ.ศ.2562 พลางก่อน และ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์​ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ​ รายการงบกลางฯ​ ตามประเด็นที่​ 1  จำนวน​ 2  โครงการ​ (901.4329  ล้านบาท)​  ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก​ เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
2) โครงการเฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ โรคอหิวาต์​แอฟริกาในสุกร​ของประเทศไทย
 
ณ​ ห้องประชุม​ 2  กรมปศุสัตว​์ อ่านรายละเอียด

25630512 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630508 3

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม web conference เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africn Horse Sickness) ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สคบ. กองสารวัตรและกักกัน ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ทั่วประเทศ