ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25551108 2Exploratory Mission จากอาร์เจนติน่า เข้าเยี่ยมคารวะ สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์โรง FMD ในไทย เนื่องในโอกาสที่มาศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กทม) และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จ.นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 อ่านรายละเอียด

25551108 1สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง “การจัดตั้งสำนักงานศูนย์ประสานงานอาเซี่ยนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25550925 4นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด

25550925 5นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลังสร้างชาติ แม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน” โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กให้หน่วยงานที่สนับสนุนในการนี้ สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านรายละเอียด

25550925 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์แก่เกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ณ อ.บางระกำ และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ่านรายละเอียด