ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

25640331 3

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมส่งเสริมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 30 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25640331 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบในพื้นที่ 9อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา มีโครงการ/กิจกรรมสำคัญนอกจากนี้ปศุสัตว์จังหวัดได้นำเสนอการดำเนินการเฝ้าระวังโรคสุกร (อหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ดังนี้
-มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โรค asf ของจังหวัดราชบุรี อ่านรายละเอียด

25640326 3

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้การต้อนรับ Mr.Nao Muramatsu เลขานุการเอก(คนเดิม)  จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่ออำลาตำแหน่ง  พร้อมกันนี้ได้นำ Mrs.Hiroko Matsue เลขานุการเอก(คนใหม่) จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ แนะนำตัวเพื่อเข้ามารับตำแหน่งต่อไป  ณ ห้องพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25640326 4

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ดร. โนลิซาน บิน มูฮัมหมัด นัวร์ อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการมาเลเซีย เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ vdo conference การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย มาเลเซียนั้น มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาความสนใจร่วมต่างๆ เพื่อต่อยอดในความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ โรคสัตว์ มาตรการในการควบคุม กักกัน และจัดการการเคลื่อนย้าย รวมถึงหารือ เกี่ยวกับพิธีการนําเข้า-ส่งออกระหว่างสองประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานระหว่างประเทศ อ่านรายละเอียด

25640325 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคประจำถิ่นแถบทวีปแอฟริกา โดยเริ่มแพร่ระบาดไปที่ทวีปยุโรป จนมาถึงรัสเซียใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี ต่อมาถึงประเทศจีน ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฯลฯ สินค้าส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ (Hand carry) การตรวจสอบมีทั้ง การตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ให้กำลังพล เจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันจากทั่วประเทศ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...