ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25640114 1

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตามที่ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน อ่านรายละเอียด

25631230 1

วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโอกาสให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย. ดร.เฉลิมชัย ได้อวยพรให้กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงเนื่องจากที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเยี่ยมในการควบคุมและป้องโรคด้านปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการ

2550286

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อถ่ายภาพ ทำข่าวเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการโคบาลบูรพาซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สมาชิกในโครงการสามารถจำหน่ยโคเนื้อเพศผู้มากกว่า 375 ตัว สร้างรายได้แก่เกษตรกรมากกว่า 10 ล้านบาทและยังสามารถขยายผลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรระยะที่ 2 ได้ถึง 195 รายเป็นโคเนื้อ 990 ตัว

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ดำเนินการโครงการโคบาลบูรพาขึ้นเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออกแต่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ 10.4 ของพื้นที่ในการทำการเกษตร ทำให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำและบางพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ำ ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์และพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจรนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 โดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุน โคเนื้อรายละ 5 ตัว แพะเนื้อรายละ 32 ตัว พร้อมค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ โรงเรือนและบ่อบาดาล ทั้งนี้เกษตรกรต้องส่งคืนโคเพศเมียอายุ 12 เดือน 5 ตัวแรก /ลูกแพะเพศเมียอายุ 6 เดือน 32 ตัวแรกให้โครงการ เพื่อนำไปขยายผลช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ด้านนายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งแล้ว ยังช่วยเหลือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ออีกด้วย

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25631228 1

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมปศุสัตว์​ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ อ่านรายละเอียด

25631223 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3 สมาคม สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 2 สหกรณ์ ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยที่เข้าแสดงความขอบคุณกรมปศุสัตว์ ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำและปรับสมดุลไก่ไข่ ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้ต่อไป  และอวยพร ให้กำลังใจกรมปศุสัตว์ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศต่อไป 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด