25590628 3วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง ดำเนินการฝังไมโครชิฟ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับโคเนื้อ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จำนวน 20 ตัว

อ่านรายละเอียด

25590627 4เมื่อวันที่  23  มิถุนายน 2559  นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field Day)  และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ต.เกาะแก้ว  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อ่านรายละเอียด

 

25590624 1เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25590624 1เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีนำคณะสื่อมวลชนเครือมติชนทำข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะบ้านบ่อน้ำ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียด

25590624 1วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กรรมการตรวจรับพัสดุ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี ตรวจรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นงานตรวจรับ งวดที่ 2 จากบริษัทผู้รับจ้าง ณ กองคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี และจะส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...