25631127 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ระดับ B ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวน 21 ฟาร์ม อ่านรายละเอียด

25631127 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้น.สพ.มาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25631127 1

ในระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง"ทางออก ทางรอดกับการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์" จัดโดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบรี อ่านรายละเอียด

25631127 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้น.สพ.มาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด

25631125 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร พร้อมด้วย น.สพ.วัฒน์วิทย์ นาคต้อม นายสัตวเเพทย์ชำนาญการพฺิเศษ เเละ ส.พญ.สรยา ศิริเพชร นายสัตวเเพทย์ปฏิบัติการ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทไทยเทรดดิ้งอาหารสัตว์ จำกัด เเละบริษัทไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จำกัด ได้ร่วมจัดฝึกอบรมสัมมนา เรื่องรู้เท่าทันโรคระบาดในสุกร ระบบป้องกันโรค เเละการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good farming Managemant) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเเรมเลยพาเลช อ.เมืองเลย จ.เลย อ่านรายละเอียด